Το 70% των εκατό κορυφαίων ειδών καλλιέργειας τροφίμων που αναπτύσσεται η ανθρωπότητα (παρέχοντας περίπου το 90% της παγκόσμιας διατροφής) γονιμοποιούνται από μέλισσες

_ Greenpeace

Οι μέλισσες διασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι φυσικοί έμποροι λιανικής διασφαλίζουν την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα του συστήματος διανομής μας. Δεν βοηθούν μόνο στην καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της επιχειρηματικότητας, αλλά διασφαλίζουν επίσης κοινωνικές επαφές και ποικιλομορφία στην εμπειρία των πελατών.

Το BEE WAX διευκολύνει τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων για τους λιανοπωλητές.

η τοποθεσία μας

UAB Gold lake
Upés g 23-1
LT- 08 128 VILNIUS
N° 305700568

τις αξίες μας

Ποικιλία

Κεντρικότητα των πελατών

Ευτυχία πελατών

Επιχειρηματικότητα