ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ

Προμηθευτές μας

Αυτοματοποιήστε τη διοικητική σας διαδικασία και επιταχύνετε τις πληρωμές σας.
Εστιάστε στην επιχειρηματική σας πλευρά με τους λιανοπωλητές.

Αφαιρούμε 1,5%* (χωρίς ΦΠΑ) από τα τιμολόγιά σας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στις δηλώσεις 10 ημερών που πληρώνετε εντός 13 ημερών

– Οι συνεργάτες προμηθευτές πρέπει να αποστέλλουν κάθε λογιστικό έγγραφο (τιμολόγιο/πιστωτικό σημείωμα/ακύρωση τιμολογίου) στο BEE WAX είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

– Τα λογιστικά έγγραφα αρχειοθετούνται ψηφιακά νόμιμα.

– Εξασφαλίζεται 100% απεριόριστη εγγύηση προς τα μέλη συνεργατών χωρίς όρους

* υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής δεν παρέχει ανώτερους όρους στους πελάτες του ή σε οποιονδήποτε ανταγωνιστή

Έλεγχος παράδοσης και διαδικασία αξίωσης εντός 10 ημερών. Στη συνέχεια, μία πληρωμή κάθε 10 ημέρες για όλα τα μέλη

Οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές εξαλείφουν τη διαχείριση κινδύνων (επιστολές/ασφάλιση πιστώσεων/εισπραξη χρεών)

Επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και μέλη που αναζητούν σε μια αγορά B2B (από 300 μέλη)