Οι ετήσιες αγορές αγαθών που περιλαμβάνεται ΦΠΑ είναι: . Ο μέσος όρος πληρωμής μου θα είναι: ημέρες
Το ετήσιο οικονομικό μου κόστος θα είναι: Συμπληρώστε τα παραπάνω στοιχεία

Ο ετήσιος τζίρος μου χωρίς ΦΠΑ είναι

FREE

0 % χωρίς φόρο επί των ετήσιων πωλήσεων χωρίς ΦΠΑ που χρεώνεται μηνιαίως

0 € χωρίς ΦΠΑ / μήνα
 • Ένας ή περισσότεροι κεντρικοί λογαριασμοί διακανονισμού με αντίγραφα κίνησης 10 ημερών για να πληρώσετε τους προμηθευτές σας στις 30/11/60/90/120/150/180 ημέρες με ηλεκτρονική καταγγελία εντός 10 ημερών.
 • Παγκόσμιο Νο. 1 λογιστικό λογισμικό QUICKBOOKS
 • Διαχείριση πολλών χρηστών
 • Ένας αφοσιωμένος διαχειριστής κινδύνου

STANDARD

1,5 % χωρίς φόρο επί των ετήσιων πωλήσεων χωρίς ΦΠΑ που χρεώνεται μηνιαίως

> 0 € χωρίς ΦΠΑ / μήνα

FREE + πακέτο

 • Ένας ή περισσότεροι τραπεζικοί λογαριασμοί (χωρίς υπερανάληψη) με EPT και μέσα πληρωμής.
 • Ασφάλιση ζημιών και αστικής ευθύνης

FULL PACKAGE

3,2 % χωρίς φόρο επί των ετήσιων πωλήσεων χωρίς ΦΠΑ με μηνιαία χρέωση

> 0 € χωρίς ΦΠΑ / μήνα

STANDARD + Πακέτο

Η διαχείρισή σας σε 15 λεπτά/ημέρα με έναν αποκλειστικό διαχειριστή λογαριασμού που έχετε επιλέξει:

 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Προετοιμασία για λογιστική
 • Εισαγωγή δεδομένων
 • Διοικητικά καθήκοντα και δηλώσεις
 • πιστοποίηση ετήσιου ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων από 01/01 έως 31/12 (ενεργοποίηση μόνο στο Ν-1)
 • Δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας
 • νομική συνδρομή και κάλυψη αστικών και εμπορικών δικαστικών εξόδων

προσβάσιμο μέσω email, βίντεο, συνομιλίας, τηλεφώνου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ.

Συχνές
Ερωτήσεις

-Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη;
 • Οποιοσδήποτε έμπορος λιανικής μπορεί να υποβάλει αίτημα ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας του (αποδεκτή δική του επωνυμία).
 • Η ιδιότητα μέλους απαιτεί πιστοποιημένους εταιρικούς λογαριασμούς τουλάχιστον 12 μηνών (όχι παλαιότεροι των 16 μηνών).
 • Η ιδιότητα μέλους μπορεί να γίνει μόνο για μια υπάρχουσα κοινότητα στην οποία ανήκει ήδη ο έμπορος λιανικής (franchise/συνεταιρισμός/ομοσπονδία κ.λπ.) ή που δυνητικά ανήκει μέσω του κωδικού δραστηριότητάς του.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ του BEE WAX και μιας παραδοσιακής τράπεζας;

Το BEE WAX προσφέρει κεντρικούς λογαριασμούς διακανονισμού που προσφέρουν όρους πληρωμής που ανήκουν στην πλατφόρμα Crowdlending LES ENTREPRETEURS.

Μπορώ να τερματίσω ή να αλλάξω τη συνδρομή μου ανά πάσα στιγμή;
 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Η καταγγελία θα ισχύει μόνο στο τέλος του επόμενου μήνα. Το ανεξόφλητο ποσό των λογαριασμών κεντρικού διακανονισμού οφείλεται αμέσως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού.
 • Μπορείτε να τροποποιήσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Θα έχετε ένα αντίστοιχο  τιμολόγιο ή πιστωτικό σημείωμα για τη συνδρομή του τρέχοντος μήνα. Η εγγραφή στη συνδρομή «360°» με την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί μόνο την 01.01 του επόμενου έτους.
Μπορώ να αλλάξω τον διαχειριστή του λογαριασμού μου ανά πάσα στιγμή;
 • Εάν έχετε συνδρομή σε πλήρες πακέτο, επιλέγετε τον διαχειριστή του λογαριασμού σας και μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.
Έχω ήδη τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης. Να το κλείσω;
 • >Μπορείτε να διατηρήσετε τον τρέχοντα τραπεζικό σας λογαριασμό. Δεσμεύεστε να παρέχετε οποιεσδήποτε άλλες υπάρχουσες πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία σας, εάν χρειαστεί.